Menu Zavrieť

Cenník vedenia podvojného účtovníctva pre „s. r. o.“

Základná zložka Cena/mesiac Poznámka
Neplatca DPH 50,00 EUR do 50 účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise, max 1 zamestnanec
Platca DPH – štvrťročný 50,00 EUR do 50 účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise, max 1 zamestnanec
Platca DPH – mesačný 250,00 EUR do 150 účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise, max 2 zamestnanci
Doplnkové časti Cena/mesiac Poznámka
Zamestnanci 15,00 EUR za každého ďalšieho zamestnanca
Účtovné zápisy1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise 0,50 EUR za každý ďalší účtovný zápis1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise
500 a viac účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise  individuálna ponuka

V cene je kompletné vedenie účtovníctva, vystavovania faktúr, odosielanie výkazov pre SP a ZP, odosielanie výkazov pre DPH, vypracovanie a odoslanie daňových priznaní.

 

Cenník vedenia jednoduchého účtovníctva pre „FO – SZČO“

Základná zložka Cena/mesiac Poznámka
Neplatca DPH 50,00 EUR do 50 účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise
Platca DPH 150,00 EUR do 100 účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise
Doplnkové časti Cena/mesiac Poznámka
Zamestnanci 15,00 EUR za každého zamestnanca
Účtovné zápisy1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise 0,50 EUR za každý ďalší účtovný zápis1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise
500 a viac účtovných zápisov1 účtovný zápis = jeden doklad (faktúra, pokladničný doklad) alebo jeden pohyb na bankovom výpise  individuálna ponuka

V cene je kompletné vedenie účtovníctva, vystavovania faktúr, odosielanie výkazov pre SP a ZP, odosielanie výkazov pre DPH, vypracovanie a odoslanie daňových priznaní.

 

Cenník spracovania podkladov pre DzP

Druh DzP Cena
FO typ A 10,00 EUR
FO typ B (SZČO) od 35,00 EUR (podľa počtu dokladov)
PO – s. r. o.  individuálna ponuka

 

Cenník spracovania podkladov pre Daň z motorových vozidiel

Počet vozidiel Cena
Do 5 vozidiel 10,00 EUR
Do 10 vozidiel 15,00 EUR
Nad 10 vozidiel  individuálna ponuka

Úkony mimo paušálne ceny

Úkon Cena za úkon
Prihláška/odhláška zamestnávateľa do SPsociálna poisťovňa a ZPzdravotná poisťovňa 15,00 EUR
Prihláška/odhláška zamestnanca do SPsociálna poisťovňa a ZPzdravotná poisťovňa (za každú poisťovňu) 15,00 EUR
Zriadenie elektronickej komunikácie so SPsociálna poisťovňa a ZPzdravotná poisťovňa (za každú poisťovňu)  20,00 EUR
Vypracovanie pracovnej zmluvy (zaslanie emailom) 10,00 EUR
Zaslanie potvrdenia o príjmoch zamestnanca emailom 10,00 EUR
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre zamestnanca ku daňovému priznaniu 10,00 EUR
Účtovné poradenstvo – telefonicky 10,00 EUR/začatá hodina
Účtovné poradenstvo – emailom od 10,00 EUR (podľa rozsahu)