Menu Zavrieť

Cenník vedenia podvojného účtovníctva pre „s. r. o.“

Základná zložka Cena/mesiac Poznámka
Neplatca DPH 20,00 EUR do 50 dokladov, max 1 zamestnanec
Platca DPH 50,00 EUR do 50 dokladov, max 1 zamestnanec
Platca DPH 250,00 EUR do 150 dokladov, max 2 zamestnanci
Doplnkové časti Cena/mesiac Poznámka
Zamestnanci 15,00 EUR za každého ďalšieho zamestnanca
Doklady 0,50 EUR za každý ďalší doklad
500 a viac dokladov  individuálna ponuka

V cene je kompletné vedenie účtovníctva, vystavovania faktúr, odosielanie výkazov pre SP a ZP, odosielanie výkazov pre DPH, vypracovanie a odoslanie daňových priznaní.

 

Cenník vedenia jednoduchého účtovníctva pre „FO – SZČO“

Základná zložka Cena/mesiac Poznámka
Neplatca DPH 20,00 EUR do 100 dokladov
Platca DPH 100,00 EUR do 100 dokladov
Doplnkové časti Cena/mesiac Poznámka
Zamestnanci 15,00 EUR za každého zamestnanca
Doklady 0,50 EUR za každý ďalší doklad
500 a viac dokladov  individuálna ponuka

V cene je kompletné vedenie účtovníctva, vystavovania faktúr, odosielanie výkazov pre SP a ZP, odosielanie výkazov pre DPH, vypracovanie a odoslanie daňových priznaní.

 

Cenník spracovania podkladov pre DzP

Druh DzP Cena
FO typ A 10,00 EUR
FO typ B (SZČO) 35,00 EUR
PO – s. r. o.  individuálna ponuka

 

Cenník spracovania podkladov pre Daň z motorových vozidiel

Počet vozidiel Cena
Do 5 vozidiel 10,00 EUR
Do 10 vozidiel 15,00 EUR
Nad 10 vozdiel  individuálna ponuka